processen

 6. January 2014 |
|
 

 

Fase 1 – køb af grund / ejendom

 

Der er god grund til at tænke sig om, inden man skriver under på en byggegrund. Først og fremmest handler det naturligvis om at pejle sig ind på et område, der matcher ønsker & behov. Men ligeså vigtigt er det at tjekke tilslutningsafgifter og jordbundsforhold, inden man for alvor forelsker sig i en specifik grund. Begge dele kan nemlig byde på kedelige økonomiske konsekvenser.

Desværre er det kun sjældent muligt at vælge og vrage mellem grunde i udstykkede arealer. Ofte foregår fordelingen ved lodtrækning eller i budrunder. Men heldet kan være på jeres side, og det er godt at have gjort sig nogle overvejelser, inden I går efter en bestemt grund. Som hovedregel må man kun bebygge 25 – 30 % af grunden, så størrelsen skal være rigtig i forhold til det hus, I ønsker at bygge. Drømmer I om en kuperet- eller skrående grund, skal I regne med ekstraudgifter til gravearbejdet. Hjørnegrunde giver ofte mere udsyn, men også flere meter hæk, der skal holdes og evt fortov, der skal skovles sne på 😉

Et hus kræver et bæredygtigt fundament, så få derfor foretaget en jordbundsanalyse, der hvor huset skal ligge. Du har som køber af en grund 21 dage til at få undersøgt jordbunden. Du har inden for denne tidsfrist ret til at lade handlen gå tilbage, hvis det viser sig, at forholdene betyder væsentlige ekstraudgifter for byggeriet. Sælger kan også vælge at dække den ekstra omkostning. Vi hjælper gerne med at finde den bedst mulige grund, og det er altid inkl. i vores kontrakter, at vi undersøger jordbunden og giver en fast pris på en evt. ekstrafundering inden opstart af byggeriet.

Men; husk på disse 3 ord i forbindelse med valg af grund / projekt: Beliggenhed, Beliggenhed & Beliggenhed – så går du / I ikke helt galt i byen.

 

Fase 2 – tegninger

 

Inden vores første møde, får du / I en lille ”hjemmeopgave” – så vi kan rådgive jer bedst muligt. Vi ønsker derfor, at få følgende tilsendt (eller fundet frem) inden det første møde:

 

a)            Oplysninger om grunden / ejendommen. Det kan dreje sig om lokalplan, måleblad m. koordinatliste, evt. salgspapirer, matrikelkort og kort over stikledningernes placering på grunden. Og hvis der ligger et hus,der skal rives ned eller ombygges, vil vi gerne have et kort med placeringen af det gamle hus.

 

b)            Jeres ønskeliste til den kommende drømmebolig og eventuelle krav til husets funktion(er) samt den indre og ydre fremtræden.  Det er nemlig vigtigt for os at vide: 

                                           

                                            1. Hvad er; must have & nice 2 have ?

                                            2. Og hvad I er enige om og evt. hvad i er enige om, at I ikke er enige om 🙂

 

 

Herefter er processen som følger;

 

1)                  udarbejdelse af ideoplæg

2)                  prisberegning af projektet – udfra førnævnte

3)                  evt. lidt tilretning af tegninger

4)                  udarbejdelse af myndighedsprojekt (vi udarbejder det tegningsmateriale mv din kommune skal bruge for at udstede en byggetilladelse)

5)                  indgåelse af entreprisekontrakt med entreprenøren 

6)                  udarbejdelse af hovedprojekt (vi udarbejder byggetegninger til entreprenøren)

 

I forbindelse med aftale om ideoplæg vil du modtage et kundelogin, således du altid har adgang til dine tegninger og 3d billeder.
 
Myndighedsgodkendelse( r ) mv. vil ligeledes blive uploaded til databasen / serveren.
 
Senere vil entreprenøren også blive koblet op på sagen, således alle relevante personer nu kan downloade tegninger, billeder og beskrivelser til projektet

På den måde sikres det bl.a., at alle har de seneste og dermed relevante tegninger lige ved hånden.

 

(nedenstående er en illustration af login-vinduet)

 

login billede

Fase 3 – byggeriet sættes igang

 

Når byggegrunden, tegningerne og tilladelserne er på plads, er næste skridt at få bygget drømmehuset. Og det er faktisk langt fra en så uoverskuelig proces, som mange går og tror. De fleste byggefirmaer følger den samme fremgangsmåde hver gang, og med et velrenommeret et af slagsen i ryggen, er I garanteret et trygt og godt byggeforløb fra A til Z. 

En typisk byggeproces fra første “spadestik” til I får overrakt nøglerne til jeres nye hjem tager i gennemsnit 18 – 20 uger.

Huset afleveres og nøgle overdrages jf. AB Forbruger, hvilket bl.a. betyder, at såfremt der måtte være små fejl og mangler ved indflytning, deponeres og tilbageholdes et beløb svarende til værdien af manglerne. Beløbet frigives først til entreprenøren, når de har udbedret og huset er mangelfrit.