at bygge…

 27. May 2013 |
|
 

 

 

Om & tilbygning:

 

Værdien af din bolig

 

I vores verden er værdi en vigtig faktor, at have med i sine overvejelser, når man påtænker at bygge om, bygge til eller bygge helt nyt.

Spørgsmål man skal forholde sig til inden en om- / tilbygning er bl.a.;

IMG_5573

Er det planlagte projekt med til at skabe merværdi (friværdi) i min ejendom ? Står projektets pris i forhold til ejendommens værdi efter udførelsen (stiger ejendommen tilsvarende prisen på om- / tilbygningen) ? Kan ejendommens beliggenhed “bære” projektet (hvad er ejendommens samlede kostpris contra hvad kan en ejendom i området maximalt sælges for) ? Ect.

Såfremt man er inde og tage stilling til ovennævnte før byggestart, står man f.eks. ikke overfor en ubehagelig overraskelse, hvis banken eller kreditforeningen ikke vil belåne ejendommen som ønsket.

Ved nybyggeri er processen stort set den samme. Men vigtigst af alt er, at man får en professionel vurdering af projektet og udfra denne tager stilling til, hvilken vej man skal gå.

I mange tilfælde benytter vi en lokal ejendomsmægler til at belyse ejendommens nutidsværdi og værdien efter en om- / tilbygning.

Ved nybyggeri bruges ejendomsmægleren også; her er det vigtigste spørgsmål: “hvad er den maximale handelspris for området”.

Det er vigtigt for os, at projektet er “rentabelt” ! Dette betyder; når projektet er udført er der opnået friværdi i ejendommen, som kan konverteres til kontanter ved et salg, ekstra belåning eller bare give tryghed i sindet og derved øget handlefrihed.

Vi kan også tages med på råd, såfremt du / I ønsker en værdioptimering; altså hvad skal der til for at optimere ejendommens værdi og dermed få skabt en højere friværdi. Det kan være udfra en eksisterende ejendom eller tegninger på en om- eller tilbygning.

 

2nd opinion

 

 

2nd opinion betyder, vi giver en andenhåndsvurdering af dine ideer og / eller tegninger.

Derefter kommer vi med forslag til optimering af dit projekt.

Eksempel:100_1216

Du har fået lavet nogle tegninger, som du ikke er helt tilfreds med – det må kunne gøres bedre? Det kunne være alle dine ønsker til indretning ikke er opfyldt, facaderne er ikke som i dine tanker, dine ønsker gør, projektet bliver for stort – kan det gøres mindre og indeholde det samme?, kan projektet laves anderledes, så det bliver billigere at opføre?, mangler der nogle detaljer, for at gøre projektet mere unikt? hvilke materialer kan / skal vælges? værdioptimering o.s.v.

Processen ved 2nd opinion:

Vi afholder et møde på jeres bopæl, hvor I fortæller om de ønsker, behov og drømme I måtte have.

Som udgangspunkt ønsker vi, en “fremvisning” af jeres nuværende bolig, så kan vi få et billede af, ” hvem I er” og hvilken stil og tema, der skal videreføres. Der er mange beslutninger der skal tages, hvorfor det er vigtigt at bevare fokus, så den “røde tråd” skabes gennem hele boligen. Er der lavet tegninger på projektet, gennemgåes disse og processen er nu igang og en løsning findes.